Det er viktig!

Tre foreldrekvelder er gjennomført. 26-44 foreldre var samlet til god undervisning, nydelig sang og gode samtaler. “Hjertefokus – bevar ditt hjerte”, “Når livet ikke går på skinner” og “Robuste barn – hvordan møte barns følelser” var tema for kveldene. Hver av kveldene har hatt viktig undervisning, nydelig sang, fine premier og god mat.

Det er godt å kunne komme sammen med andre som er i samme båt som en selv. Det å vite at man ikke er alene i foreldrerollen og at flere har de samme utfordringene kan være oppmuntrende i seg selv. Med å arrangere foreldrekvelder, får vi møtes og høre andre fortelle om tema som møter oss i foreldrelivet. Målet vårt med disse foreldrekveldene er at vi som foreldre går ut med påfyll og oppmuntring til hverdagen som møter oss. Å være forelder er en livslang – og en livsviktig rolle.

Tilbakemeldingene har vært positive, og vi er takknemlige for oppmuntrende og givende kvelder.