I forbindelse med Årsmøte til Sunnmøre Indremisjon arrangerer vi en festdag for barna! Vi satser på et spanande og variert program, med fokus på Jesus, leik og moro!

Under Barnas dag skal vi få høyre om, synge og «lage» bibelhistorier. Det vert mykje tid til frileik med hoppeslott, fox-kanon, hoppestokkar og andre kjekke aktivitetar

Anna info
Pris: Barnas Dag kr. 100 pr barn. Søskenrabatt: Eit barn full pris, resten halv pris. Maks 200,- pr fam

Påmelding: Det er ikkje påmelding til Barnas Dag

Måltid: Borna får frukt når dei kjem på Barnas Dag. Ved felles måltid som middag og kveldsmat, hentar foreldre borna og leverer dei etterpå.

Program:
Kl.10.30 Registrering
Kl.11.00 Barnas dag – Andakt Song Leik Hoppesloptt Aktivitetar
Kl.13.30 Middag – Saman med dei vaksne
Barnas dag fortset – Hoppeslott Aktivitetar
Kl.17.30 Takk for no – Kveldsmat