ImF-ung Sunnmøre (tidl. Ung Misjon) er navnet på barne- og ungdomssektoren i ImF Sunnmøre. Ca 52 lag er tilsluttet ImF-ung og driv lagsarbeid over hele Sunnmøre.

Lokallagene våre driver barne- og ungdomslag og kor.

Vi driver også aktivt med leir for ungdom, barn og familier. I tillegg arrangerer vi en del større arrangement for dei samme målgruppene.

Formålet med lokallagene, leirene og andre arrangement, er at barn og unge i Norge skal få mulighet og opplæring til å kjenne, elske og tjene Jesus Kristus.

Vi bygger vårt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse, og på verdiene: Frimodig, familiefokusert, utrustende og misjonal.

Vår misjon er primært å:

Hjelpe forsamlingene til å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid

Trene en ny generasjon ledere

Støtte og utruste kristne familier


Ansatte i ImF-Ung Sunnmøre


Mathias Lindgren Mulelid – Administrasjonsleder

Har 30% stilling som administrasjonsleder i ImF Ung Sunnmøre.Har ansvar for teammøter, planlegging og administrering av ulike oppdrag og ha kontakt med lag og andre som ønsker at ImF-UNG Sunnmøre skal bidra med noe i forsamlinger eller på lag osv.

E-post: m.mulelid@imf.no 

Tlf kontor: 907 45 678

Tlf privat: 958 04 274

 

Marie Gudmestad – Barne- og ungdomsarbeider

Har 70% stilling i ImF Ung Sunnmøre.
Jobber med arbeidsoppgaver rettet mot unge på lagsbesøk, leir, besøk på skolene, ungdomsarrangement og KonFu.

E-post: m.gudmestad@imf.no

Tlf kontor: 907 45 694

Tlf privat: 403 00 152

hs

Hilde-Sofie Blindheim Østrem – Barne og familiearbeider.

Har 50% fast stilling i ImF Ung Sunnmøre.
Jobber inn mot familiearbeid og barnearbeid og har ansvar for minileirene.

E-post: hsb.ostrem@imf.no

Tlf privat: 469 60 212

Kristine Solstad – Ansatt på timesbasis

Tar på seg ulike oppdrag som leirer, lagsbesøk og andre ting, men gjør dette på timesbasis og etter behov.

E-post:k.solstad@imf.no

Tlf kontor: 907 45 694

Hilde Lukkedal – Barne- og ungdomsarbeider.

Har 50% fast stilling i ImF Ung Sunnmøre.
Jobber inn mot barne- og ungdomsarbeid og har ansvar for tweensleirene.

E-post: h.lukkedal@imf.no

Tlf kontor: 404 79 618