Det er viktig!

Tre foreldrekvelder er gjennomført. 26-44 foreldre var samlet til god undervisning, nydelig sang og gode samtaler. “Hjertefokus – bevar ditt hjerte”, “Når livet ikke går på skinner” og “Robuste barn – hvordan møte barns følelser” var tema for kveldene. Hver av kveldene har hatt viktig undervisning, nydelig sang, fine premier og god mat.

KALLER ALLE FORELDRE

Sett av kveldene 1. Mars, 22. Mars og 26. April. Vi ønsker å møtes, samtale, oppmuntre, utfordre og inspirere hverandre i foreldrerollen og familielivet. Gode relasjoner smitter og gir glede …