Kvar haust arrangerer ImF-Ung Sunnmøre Pit Stop – ei heil helg med møter, konsertar, seminar og  lovsang med mål å utruste ungdommar på Sunnmøre.

Talarar har undervisning innan eit gitt tema, som har som mål å utruste og bevisstgjere lytterane. På programmet ellers kan du finne god lovsang, gospelnight, mulighet for å gå til forbøn, quiz, og sal av god mat.

I 2020 blir Pitstop 16.-18. Oktober på Valderøy Bedehus