ImF-UNG Sunnmøre (tidl. Ung Misjon) er namnet på barne- og ungdomssektoren i ImF Sunnmøre, og har tilslutta ca 52 lag som driv lagsarbeid over heile Sunnmøre.

ImF Sunnmøre er tilslutta Indremisjonsforbundet (ImF).

Lokallaga våre driv barne- og ungdomslag og kor.

Vi driv også aktivt med leir for ungdom, barn og familiar. I tillegg arrangerer vi ein del større arrangement for dei same målgruppene.

Formålet med lokallaga, leirane og andre arrangement, er å drive opplæring til bibelkjennskap og kristen tru, og gje hjelp til å leve det gode livet i følgje med Jesus Kristus.


Tilsette i ImF-Ung Sunnmøre

fullsizerender

Randi Fagerhol Lauvås – Leiar for ImF Ung Sunnmøre 

Har 90 % fast stilling i ImF Ung Sunnmøre.

Epost: rf.lauvas@imf.no

Tlf: 70178673

mm
Mathias Lindgren Mulelid – Barne og ungdomsarbeider

Har 100% fast stilling i ImF Ung Sunnmøre.
Arbeidsområde: Har ansvar for KonFu (konfirmantundervisning),
forkynnelse til ungdommar og ungdomsleiarar. Dersom det er noko Mathias kan hjelpe deg eller ditt lag/forrening med, så ta gjerne kontakt!

E-post: m.mulelid@imf.no 

Tlf: 70178677

 hs

Hilde-Sofie Blindheim Østrem – Barne og familiearbeider.

Har 50% fast stilling i ImF Ung Sunnmøre.
Arbeidsområde: Jobber inn mot familiearbeid og barnearbeid og har ansvar for minileirane.

E-post: hsb.ostrem@imf.no

Tlf: 70178677