Storsamling 9. des

Søndag 9. des vert det storsamling i Borghallen. Dette er ei samling arrangert av sunnmørskirka og Sunnmøre Indremisjon for indremisjonsfolket på sunnmøre. La oss kome saman, og sjå den store flokken og oppmuntre kvarandre!!

-Gudstjeneste m/nattverd

-Tale ved Marit Stokken

-Song av ungdomskoret Respons

-Søndagsskule for borna v/Ung Misjon

-Etter møtet vert det salg av middag, og leikar og konkurransar i hallen

VELKOMMEN!