Joyful toons

 

Salomos ordtak 3, 5-6:
5 Lit på Herren av heile ditt hjarte,
støtt deg ikkje på eiga innsikt.

6 Ha han i tankar kvar du ferdast,
så gjer han stigane dine jamne.