God Påske

Husk: Påsken handler om Jesus!

Vi i Ung Misjon ønsker deg en god og velsignet påske!

Håper du får ei fin feiring av historiens viktigste hending…

Nemlig at Jesus døde på korset for å sone for våre synder!

“Men han vart såra for våre brot og sundbroten for våre synder.         Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lækjedom.”
Jesaja 53.5