Adventshjerte

Randi Hamre har laga ei flott aktivitetsbok som kan brukast i adventstida. Boka heiter Adventshjerte, og kvar dag kan vi lese om Truls og Trine som pratar og opplever ting, og lagar noko kjekt. Hobbyaktivitetane er enkelt forklart i boka slik at vi også kan lage det saman heime.

Boka kostar kr. 80,- og 50% av inntektene går til misjonen.

Ta kontakt med kretskontoret om du ønsker å ha denne flotte boka i adventstida. Ring 70178670 eller send bestilling på mail: sunnmore@imf.no