Å elske eller ikke elske. Det er spørsmålet!

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen.  Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?»  Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.  Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Matt 22:34-39

Noe ganger er det lett å være snill med alle. Andre ganger er det ikke fult så lett. Jesus sier vi skal elske de rundt oss selv om vi ikke liker dem. Det er det viktig å tenke på hvordan Jesus var når Han gikk her. Når Han valgte ut sine 12 disipler valgte Han også Judas selv om Han viste at det var Judas som kom til å svike Han. Trass i det Jesus viste om Judas tok Han med seg Judas over alt og elsket han like mye som alle andre. Jesus kunne valgt ut noen andre i stedet for Judas men det var Judas som var Guds plan. Jeg tror Gud ga deg vennene dine som en del av en større plan enn hva du ser. Selv om de ikke er snill med deg så kan du være Jesus til dem og elske dem slik Jesus elsker deg.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. 1kor 13:4-8.

Vi kan faktisk erstatte orde kjærlighet med Jesus. Jesus er tålmodig, Jesus er velvillig også videre. Han elsker oss så høyt at når vi feiler så velger han å elske oss trass i våre svakheter og feiltrinn. Men om han sier vi skal elske Gud av hele hjerte, hele vår sjel og all vår forstand betyr ikke det at det Paulus sier til korinterne gjelder oss også? For min del så vil Paulus sine ord se slik ut: Eivind er tålmodig, Eivind er velvillig osv. Og det gjelder ikke bare mot medmennesker men også mot Gud. Hvor mange ganger har vi ikke bedt og ville hatt svar der og då? Vist vi da skal holde oss til de ord Jesus sa, så skal vi være tålmodig med Gud, vi skal være velvillig mot han og ikke minst: utholde alt, tro alt, håpe alt og tåle alt med Gud. Her har vertfall jeg noe å jobbe med.

Av Eivind Lovund