Pris: Søskenrabett: 30% Barn nr.2 og 50% barn nr.3.

Påmeldingsfrist: onsdagen før leiren starter.

Dato og pris for våren 2020

 

Leir: Dato: Pris 
Minileir 1.-2. Februar 2.-4. klasse 440,- Brusdalsheimen
Wintergames 1 7.-9. Februar 4.-7. klasse 750,- Orreneset
Wintergames 2 6.-8. Mars 6.-9. klasse 750,- Orreneset
Minileir 28.-29. Mars 1.-4. klasse 440,- Brusdalsheimen
Jenteleir

Gutteleir

Brusdalsheimen

Påmeldingslink skal ligge på hver enkelt av våre nettsider, ved en knapp oppe til høyre.
Om du ikkje får det til å fungere:

Send e-post:
Send fullt namn, adresse, og årstalet barnet vart fødd, eventuelle romønsker, samt tlfnr til pårørande, og eventuelle allergier til m.mulelid@imf.no eller rf.lauvas@imf.no

Pris: Ved avmelding etter påmeldingsfristen, utanom sjukdom og liknande, betales eit beløp tilsvarande ca 30% av leirkostnaden.
PS: Faktura blir ettersendt.

Påmeldingsfrist: Onsdag før leirstart