Pris: Søskenrabett: 30% Barn nr.2.

Påmeldingsfrist: onsdagen før leiren starter.

Dato og pris for våren 2023

Leir: Dato: Pris 
Minileir 4.-5. Februar 2.-4. klasse 460,- Brusdalsheimen
Wintergames 1 3.-5. Februar 5.-7. klasse 850,- Orreneset
Wintergames 2 3.-5. Mars 8. kl -3vgs 850,- Orreneset
Minileir 25.-26. Mars 2.-4. klasse 460,- Brusdalsheimen
Jenteleir

Gutteleir

Brusdalsheimen

Påmeldingslink finner du på fremsiden av nettsiden.

Pris: Ved avmelding etter påmeldingsfristen, utanom sjukdom og liknande, betales eit beløp tilsvarande ca 30% av leirkostnaden.
PS: Faktura blir ettersendt.

Påmeldingsfrist: Onsdag før leirstart