“Ung Misjon” blir “ImF-UNG Sunnmøre”

 

Logo_ImF-UNG-Sunnmøre.jpeg

Denne våren vil det bli en del nye logoer å skimte på leirprogram, hjemmesider, T-skjorter og penner fra Sunnmøre Indremisjon sitt kontor.

Det er starten på et fellesprosjekt mellom ImF-UNG og de ulike kretsene sitt barne – og ungdomsarbeid. Ung Misjon blir en av de første til å prøve ut en logo og et navn som forteller mer hvem vi står sammen med, og hvor vi “hører hjemme”. 

Det er flere og flere ungdommer som kjenner til ImF-UNG, særlig via UL sitt store og flotte arbeid, og via Preik.tv.
Det er derfor naturlig og viktig for oss som en ImF-krets å hjelpe til at der blir en kortere vei mellom kretsene og fellesplattformen vår Indremisjonsforbundet.

Dette betyr at UngMisjon-navnet etterhvert vil vike plass for ImF-UNG Sunnmøre. Så får vi se hvor lang tid det går før flere av barne- og ungdomsavdelingene rundt om i landet følger etter, og lar sine kretsnavn prege ImF-UNG – logoen.