Tale på nett

“Dei solstrålane som treff oss, bruker 8 min frå sola og hit. Det tek 100 000 lysår å reise frå ytterpunkt til ytterpunkt i galaksen vår, Melkevegen. De anslår at det fins fleire 100 milliardar galaksar. (Veit ikkje korleis dei har funne ut dette, kanskje noko synsing..)

Gud seier at han er konge over alt dette,  i Salme 103, 19 Herren har reist  sin trone i himmelen, han rår som konge  over alt. Gud er stor!

Tanken vår kan ikkje romme Gud. Men Guds tanke, den rommer deg.”

Dette er henta frå ein tale av Erik Furnes som du kan finne på nettet – her.