Skal du “spise” frå Bibelen i sommer?

MamPMtRykbbrqRdPAiFcG1eAjlIjgRRvpUmVZv5UFerie fra Gud?
Sommerferie kan bety mindre møter på bedehuset, sommerferie på VING og YA eller koret. Kva no? Betyr dette sommerferie frå Gud??

Tvert om!
NO har du anledning å få med deg mange andakter og bibeltimar! (Fleire tips her)

Høyr på andakter på nett: