Jobb i UngMisjon?

shutterstock_15352567Ledig vikarstilling i Ung Misjon!

Ung Misjon er på jakt etter ein vikar for barne- og ungdomsarbeidaren vår, Miriam, som er ute i fødselspermisjon. Vikariatet gjeld ut 2013, med muligheit for forlenging.

Arbeidsoppgåvene er å besøke barne- og ungdomslaga til Sunnmøre Indremisjon, vere med på leir og andre arrangement som Sunnmøre Indremisjon arrangerer.

Vi kan tilby ein varierende jobb, eit godt arbeidefelleskap og så har vi jo eit utrulig  bra budskap å gå ut med!!!!!

For meir info ta kontakt med

Sunnmøre Indremisjon 70 17 86 70